Aktuální informace

  • 09.08.2021

    ANTIGENNÍ TESTY a PROTILÁTKY COVID-19

    Provádíme ANTIGENNÍ TESTY a PROTILÁTKY COVID-19 bez rezervace a bez čekání na všech pracovištích. Rezervace je také možná.

Archiv aktualit

Newsletter

Po vyplnění e-mailu a přihlášení, budete dostávat důležité informace přímo do Vaší schránky.

Seznam poskytovaných vyšetření

Vyšetření naleznete tak, že buď kliknete na počáteční písmeno jeho názvu, nebo využitím vyhledávacího formuláře.

Vyhledávání vyšetření

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Ž 
Podle názvu Ve fulltextu

Nalezené záznamy

Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle  aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Vyšetření (název, podrobnosti)Body dle sazebníku

+ P – odpad močí (fosfáty anorganické – odpad močí)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: moč
 
Pokyny k odběru
Po ukončení sběru odnese pacient celý objem nasbírané moči do ordinace ošetřujícího lékaře, příp. podle dohody s ošetřujícím lékařem přímo do laboratoře. Moč se sbírá bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče.
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 2 dny, při 4 – 8°C 3 dny, při -20°C 12 týdnů
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
3M
6M
5
12
mmol/d
 
 
6M
1R
5
20
mmol/d
 
 
1R
15R
10
35
mmol/d
 
 
15R
100R
16
48
mmol/d
Provádíme:
Rutinně: jednou týdně ve čtvrtek
Statimově: není statimové vyšetření

 

17

+ Progesteron v séru

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Odběr se provádí v určených dnech menstruačního cyklu.
Transport krve do laboratoře v den odběru.
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 24 hodiny, při 4 – 8°C 5 dnů, při -20°C 25 týdnů
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
Fáze menstruač. cyklu
F
 
18R
50R
0,32
0,95
nmol/l
FOLIKUL.
F
 
18R
50R
1,2
5,7
nmol/l
OVUL.
F
 
18R
50R
3,82
50,6
nmol/l
LUTEAL.
F
 
18R
50R
8,9
468
nmol/l
GRAV. 1-12 T
F
 
18R
50R
71,5
303
nmol/l
GRAV. 12-24 T
F
 
18R
50R
88,7
771
nmol/l
GRAV. 24-40 T
F
 
50R
100R
0,32
0,64
nmol/l
MENOP.
M
 
18R
100R
0,32
0,64
nmol/l
 
 
Provádíme:
Rutinně: jednou týdně ve čtvrtek
Statimově: není statimové vyšetření

 

180

+ Prolaktin v séru

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Vzhledem k dennímu rytmu (diurnální variabilita) se doporučuje provést odběr 3 hodiny po probuzení, optimálně mezi 8 - 10 hodinou.
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 24 hodiny, při 4 – 8°C 24 hodiny, při -20°C 4 týdny
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
 
0D
1M
100
3500
mU/l
 
 
 
1M
2M
20
1250
mU/l
 
 
 
2M
1R
20
800
mU/l
 
 
 
1R
3R
20
300
mU/l
 
 
 
3R
10R
20
210
mU/l
 
F
 
10R
15R
20
400
mU/l
 
M
 
10R
15R
20
300
mU/l
 
F
 
15R
50R
200
4000
mU/l
GRAV. 0-12 T
F
 
15R
50R
950
5600
mU/l
GRAV. 13-26 T
F
 
15R
50R
1100
7500
mU/l
GRAV. 27-40 T
F
 
15R
50R
109
557
mU/l
 
F
 
50R
100R
90
490
mU/l
 
M
 
15R
100R
73
407
mU/l
 
 
Provádíme:
Rutinně: dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek
Statimově: není statimové vyšetření

 

174

+ Proteiny - odpad močí

 

Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: moč
 
Pokyny k odběru
Moč se sbírá bez konzervačních přísad. Po ukončení sběru odnese pacient celý objem nasbírané moči do ordinace ošetřujícího lékaře nebo přímo do laboratoře. Na žádanku je nutno napsat přesně dobu sběru moče. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 24 hodiny, při 4 – 8°C 2 dny, při -20°C 1rok
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
12R
0
0,07
g/d
 
 
12R
15R
0
0,12
g/d
 
 
15R
100R
0
0,13
g/d
 
Provádíme:
Rutinně: jednou týdně ve čtvrtek
Statimově: není statimové vyšetření

 

15

+ Proteiny v séru

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Koncentrace je závislá na poloze nemocného při odběru, rozdíl mezi koncentracemi vleže a vsedě je asi 10 %. Delší použití manžety nebo cvičení paží před odběrem je nevhodné. Vadí hemolýza.
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 1 týden, při 4 – 8°C 4 týdny, při -20°C 1rok
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
2T
46
58
g/l
 
 
2T
6M
51
66
g/l
 
 
6M
1R
57
68
g/l
 
 
1R
7R
60
72
g/l
 
 
7R
11R
62
78
g/l
 
 
11R
100R
65
85
g/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
Dostupnost statimová: do 2 hodin od doručení materiálu

 

15

+ Protrombinový (tromboplastinový) test – INR

 

Odběrový systém: plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+ 9
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka musí být naplněna po rysku.
Maximální doba pro doručení na PKBH: 2 hodiny při 20 °C
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 8 hodin, při 4 – 8°C 24 hodin, při -20°C 4 týdny
Stabilita se týká získané plazmy.
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
Dostupnost statimová: do 1 hodiny od doručení materiálu
 
Poznámka
INR = poměr času plazmy pacienta k času normální plazmy vztažený k mezinárodnímu standardu účinnosti vyšetřovací reagencie.
Léčebná rozmezí ve stupnici INR pro jednotlivé typy onemocnění:
2,00 - 2,50 prevence embolizace při srdečních arytmiích, prevence hluboké žilní trombózy
2,00 - 3,00 léčba hluboké žilní trombózy, plicní embolizace, ischemické příhody CNS
3,00 - 4,50 recidivující žilní trombózy s embolizacemi, cévní náhrady, chlopenní náhrady, tepenné uzávěry

 

84

+ Protrombinový (tromboplastinový) test - ratio

Odběrový systém: plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+ 9

Materiál: krev

 

Pokyny k odběru

Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka musí být naplněna po rysku.

Maximální doba pro doručení na PKBH: 5 hodin při 15 - 25 °C, doba transportu maximálně 2 hodiny

 

Stabilita

Stabilita primárního vzorku i plazmy je při 15 – 25°C 6 hodin, stabilita plazmy při 4 – 8°C 24 hodin,

při -20°C 4 týdny

 

 

 

Provádíme:

Rutinně: pondělí až pátek

Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)

Statimově: statimové vyšetření

Dostupnost statimová: do 1 hodiny od doručení materiálu

 

 

Referenční rozmezí

S

Věk

od

do

DRM

HRM

Jednotky

 

 

0D

1M

0,80

1,50

podíl

 

 

1M

6M

0,80

1,40

podíl

 

 

6M

100R

0,80

1,20

podíl

 

 

84

+ PSA celkový v séru (prostatický specifický antigen celkový v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Odběr se neprovádí po vyšetření prostaty per rectum, po masáži nebo punkci prostaty nebo po mechanickém traumatu prostaty (jízda na kole, obstipace).
 
Stabilita
Při 4 – 8°C 5 dnů, při -20°C 24 týdny
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
M
 
0R
49R
0
2,6
μg/l
M
 
50R
100R
0
3
μg/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: není statimové vyšetření!
 
Poznámka
Při hodnotě celkového PSA mezi 3,0 až 10,0 μg/l (šedá zóna) se posuzuje podíl volné frakce PSA k celkovému PSA. Poměr nad 0,25 ve vztahu k Ca prostaty je negativní (normální), hodnoty 0,25 - 0,10 jsou neklasifikovatelné, poměr pod 0,10 je potencionálně pozitivní

 

258

+ PSA - volný v séru (PSA - volná frakce v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
Maximální doba pro doručení na PKBH: 3 hodiny při 20 °C
 
Pokyny k odběru
Vyšetření se provádí podle výsledku stanovení celkového PSA. Odběr se neprovádí po vyšetření prostaty per rectum, po masáži nebo punkci prostaty nebo po mechanickém traumatu prostaty (jízda na kole, obstipace).
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 3 hodiny, při 4 – 8°C 2 týdny, při -20°C 4 týdny
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: není statimové vyšetření
 
Poznámka

Stanovuje se ze vzorku pro celkové PSA, je-li pro toto vyšetření indikace - tj. při hodnotě celkového PSA mezi 3,0 až 10,0 μg/l. Hodnotí se poměr k celkovému PSA. Poměr nad 0,25 ve vztahu k Ca prostaty je negativní (normální), hodnoty 0,25 - 0,10 jsou neklasifikovatelné, poměr pod 0,10 je potenciálně pozitivní.

 

395

+ PTH intaktní v séru (parathormon, parathyrin intaktní v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení nebo plast s protisrážlivou úpravou - K3EDTA
materiál: krev
Maximální doba pro doručení na OKBH: 2 hodiny při 2 - 8°C
 
Pokyny k odběru
Stanovení je možné provádět i v plazmě - odběr do plastové zkumavky s protisrážlivou úpravou (jako na KO). Uzavřenou zkumavku se vzorkem krve je nutné ihned po odběru vložit do vodní lázně s tajícím ledem a co nejrychleji transportovat do laboratoře. Vzhledem k tepelné nestabilitě parathormonu se doporučuje v preanalytické fázi udržovat teplotu 2 – 8°C.
 
Stabilita
Při 4 – 8°C 2 dny, při -20°C 25 týdnů
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0R
100R
1,59
7,24
pmol/l
 
Provádíme:
Rutinně: jednou za dva týdny
Statimově: není statimové vyšetření

 

564

+ P v séru (fosfáty anorganické v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Vzhledem k dennímu rytmu je vhodné odebírat pouze ráno.
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 4 dny, při 4 – 8°C 7 dnů, při -20°C 1 rok
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
1M
1,36
2,58
mmol/l
 
 
1M
1R
1,29
2,26
mmol/l
 
 
1R
15R
1,16
1,9
mmol/l
 
 
15R
100R
0,85
1,6
mmol/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
Dostupnost statimová: do 2 hodin od doručení materiálu

 

17

+ 17 – OH progesteron v séru

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení

Materiál: krev

Maximální doba pro doručení na PKBH: 4 hodiny při 20 °C

 Pokyny k odběru

Odebírat ráno, u menstruujících žen ve folikulární fázi

 Stabilita

Při 4 – 8°C 24 hodin, při -20°C 1 rok

Referenční rozmezí

S

Věk

od

do

DRM

HRM

Jedn.

 

 

0 R

15 R

0,39

3,42

nmol/l

 F

 

15 R

100 R

0,39

6,20

nmol/l

 M

 

15 R

100 R

0,61

4,18

nmol/l

 

 Provádíme:

Rutinně: jednou za 2 týdny při dostatečném počtu vzorků

Statimově: není statimové vyšetření

 

 

186

Nahoru