Aktuální informace

  • 09.08.2021

    ANTIGENNÍ TESTY a PROTILÁTKY COVID-19

    Provádíme ANTIGENNÍ TESTY a PROTILÁTKY COVID-19 bez rezervace a bez čekání na všech pracovištích. Rezervace je také možná.

Archiv aktualit

Newsletter

Po vyplnění e-mailu a přihlášení, budete dostávat důležité informace přímo do Vaší schránky.

Seznam poskytovaných vyšetření

Vyšetření naleznete tak, že buď kliknete na počáteční písmeno jeho názvu, nebo využitím vyhledávacího formuláře.

Vyhledávání vyšetření

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Ž 
Podle názvu Ve fulltextu

Nalezené záznamy

Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle  aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Vyšetření (název, podrobnosti)Body dle sazebníku

+ Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie)

Odběrový systém: plastová kalibrovaná zkumavka na moč se žlutým uzávěrem
Materiál: moč
Maximální doba pro doručení na PKBH: 6 hodin při 20 °C
 
Pokyny k odběru
Moč se sbírá během noci, obvyklý je osmihodinový sběr od 22:00 do 06:00 hodin podle návodu pro pacienta. Jediné vyšetření není směrodatné, musí se opakovat z dalšího sběru. Sběrnou nádobu je nutno uchovávat v chladu. Současně je vhodné stanovit koncentraci kreatininu z téhož vzorku moče pro kontrolu správnosti sběru. Referenční hodnoty platí pro sběr během nočního odpočinku.
 
Stabilita
Při 4 – 8°C 4 týdny, při -20°C 24 týdny
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
100R
0
20
μg/min
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek,
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: není statimové vyšetření

127

+ Albumin v séru

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
Maximální doba pro doručení na PKBH: 4 hodiny při 20 °C
 
Pokyny k odběru
Koncentrace je závislá na poloze pacienta při odběru, rozdíl mezi koncentrací vleže a vsedě je asi 10 %. Delší použití manžety nebo cvičení paží před odběrem je nevhodné.
 
Stabilita
Při 4 – 8°C 30 dnů, při -20°C 10 roků
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
1R
35
49
g/l
 
 
1R
15R
36
51
g/l
 
 
15R
100R
35
53
g/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
 
Dostupnost statimová: do 2 hodin od doručení materiálu

 

16

+ ALP v séru (alkalická fosfatáza celková v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
Maximální doba pro doručení na PKBH: 4 hodiny při 20 °C
 
Pokyny k odběru
Odběr je nutno provádět vždy nalačno, protože po jídle stoupá koncentrace střevního izoenzymu.
 
Stabilita
Při 4 – 8°C 3 dny, při -20°C 4 týdny.
 
Referenční rozmezí - |Olomouc

S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
1M
0,99
5,16
μkat/l
 
 
1M
1R
1,17
6,57
μkat/l
 
 
1R
10R
0,92
5,08
μkat/l
 
 
10R
15R
1,10
6,15
μkat/l
F
 
15R
100R
0,49
1,72
μkat/l
M
 
15R
100R
0,55
1,89
μkat/l

 
Referenční rozmezí - Rožnov

S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
1M
1,21
6,29
μkat/l
 
 
1M
1R
1,43
8,01
μkat/l
 
 
1R
10R
1,12
6,20
μkat/l
 
 
10R
15R
1,34
7,50
μkat/l
F
 
15R
100R
0,60
2,10
μkat/l
M
 
15R
100R
0,67
2,30
μkat/l

 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
Dostupnost statimová: do 2 hodin od doručení materiálu
18

+ ALT v séru (alaninaminotransferáza v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
Maximální doba pro doručení na PKBH: 4 hodiny při 20 °C
 
Pokyny k odběru
Vadí větší fyzická námaha v posledních 24 hodinách před odběrem, hemolýza a lipémie.
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 2 dny, při 4 – 8°C 5 dnů, ve zmrazeném stavu je ALT nestabilní.
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
3M
0,1
0,96
μkat/l
 
 
3M
1R
0,1
0,88
μkat/l
 
 
1R
2R
0,1
0,81
μkat/l
 
 
2R
15R
0,1
0,74
μkat/l
F
 
15R
100R
0,1
0,7
μkat/l
M
 
15R
100R
0,1
0,85
μkat/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
Dostupnost statimová: do 2 hodin od doručení materiálu

 

19

+ AMS v moči (amyláza v moči)

Odběrový systém: plastová kalibrovaná zkumavka na moč se žlutým uzávěrem
Materiál: moč
Maximální doba pro doručení na PKBH: 4 hodiny při 20 °C
 
Pokyny k odběru
Obvykle se moč nesbírá. Je nutno zabránit jakékoli kontaminaci slinami a potem!
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 1 týden, při 4 – 8°C 26 týdnů
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
1R
0
4,5
μkat/l
 
 
1R
15R
0
6,7
μkat/l
 
 
15R
100R
0
8,35
μkat/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
Dostupnost statimová: do 1 hodiny od doručení materiálu

37

+ AMS v séru (amyláza v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
Maximální doba pro doručení na PKBH: 4 hodiny při 20 °C
 
Pokyny k odběru
Je nutno zabránit hemolýze a jakékoli kontaminaci slinami a potem!
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 1 týden, při 4 – 8°C 8 týdnů
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
1M
0
0,3
μkat/l
 
 
1M
1R
0
0,9
μkat/l
 
 
1R
15R
0
1,3
μkat/l
 
 
15R
100R
0
1,67
μkat/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
Dostupnost statimová: do 2 hodin od doručení materiálu

 

37

+ ANA v séru (antinukleární protilátky)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Sérum nesmí být hemolytické, chylózní a ikterické
 
Stabilita
Při 4 – 8°C 3 dny, při -20°C 2 měsíce
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0R
100 R
0
1
index
Provádíme:
Rutinně: jednou za 2 týdny při dostatečném počtu vzorků
Statimově: není statimové vyšetření
 
Poznámka: Indexové hodnoty 0,7 – 1,0 se považují za neklasifikovatelné (hraniční). Hodnoty nad 1,0 jsou pozitivní
 

 

353

+ Androstendion v séru

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Sérum nesmí být silně hemolytické nebo silně chylózní  
Stabilita
Při 4 – 8°C 1 týden, při -20°C 1rok
 

Referenční rozmezí

S

Věk

od

do

DRM

HRM

Jedn.

 F

 

15R

100 R

2,62

11,2

nmol/l

 M

 

15 R

100R

2,09

9,41

nmol/l

 

Provádíme:
Rutinně: jednou týdně
Statimově: není statimové vyšetření

 

266

+ Anti-erytrocytární protilátky

 

Odběrový systém: plast bez úpravy
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Maximální doba pro doručení: 2 hodiny při 20 °C
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 4 hodiny
 
Poznámka
Screening antierytrocytárních protilátek proti skupinovým systémům odlišným od AB0 bez typizace
protilátky je běžnou součástí zkoušek kompatibility krve před krevním převodem. Provádí se v solném,
enzymatickém prostředí a v nepřímém antiglobulinovém testu.
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: není statimové vyšetření

 

187

+ Anti-Tg v séru (protilátky proti thyreoglobulinu v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Transport krve do laboratoře v den odběru
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 8 hodin, při 4 – 8°C 2 dny, při -20°C 12 týdnů
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0R
100R
0
4,11
kU/l
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: není statimové vyšetření

 

398

+ Anti-TPO v séru (protilátky proti thyreoidální peroxidáze v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Transport krve do laboratoře v den odběru
 
Stabilita
Při 4 – 8°C 3 dny, při -20°C 4 týdny
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0R
100R
0
5,61
kU/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: není statimové vyšetření

 

416

+ Anti-TSH receptor stimulující (TSI) v séru (stimulující protilátky proti TSH receptoru v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení

Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Transport krve do laboratoře v den odběru.
 
Stabilita
Při 4 – 8°C 3 dny, při -20°C 4 týdny
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0R
100R
0
0,55
U/l
 
Provádíme:
Rutinně: jednou za 2 týdny
Statimově: není statimové vyšetření
 

 

 

590

+ Anti-tTG (protilátky proti tkáňové transglutamináze)

  

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení

Materiál: krev

 

Pokyny k odběru

Transport krve do laboratoře v den odběru

 

Stabilita

Při 20 - 25°C 24hodin, při 4 -  8°C 1 týden, při -20°C 12 týdnů

 

Referenční rozmezí

S

Věk

od

do

DRM

HRM

Jedn.

 

 

0D

100R

0

30

RU/ml

 

Provádíme:

Rutinně: jednou týdně při dostatečném počtu vzorků

Statimově: není statimové vyšetření

 

 

 

168

+ Apo A1 v séru (apolipoprotein A1 v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Odběr krve se provádí po 12 hodinách lačnění
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 5 dnů, při 4 – 8°C 14 dnů, při -20°C 12 týdnů
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
F
 
0R
100R
1,10
2,14
g/l
M
 
0R
100R
1,00
2,08
g/l
 
Provádíme:
Rutinně: jednou týdně v úterý
Statimově: není statimové vyšetření

 

205

+ Apo B v séru (apolipoprotein B v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
 
Pokyny k odběru
Odběr krve se provádí po 12 hodinách lačnění
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 24 hodin, při 4 – 8°C 3 dny, při -20°C 24 týdny
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0R
100R
0,50
1,00
g/l
 
Provádíme:
Rutinně: jednou týdně v úterý
Statimově: není statimové vyšetření

 

205

+ APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test)

 

Odběrový systém: plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+ 9

Materiál: krev

Maximální doba pro doručení na PKBH: 2 hodiny při 20 °C

 

Pokyny k odběru

Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka musí být naplněna po rysku. Ihned po odběru nutno opatrně promíchat.

 

Stabilita

Při 20 – 25°C 4 hodiny

 

Referenční rozmezí

S

Věk

od

do

DRM

HRM

Jedn.

 

 

0R

100R

24

35

s

 

 

APTT – poměr

 

S

Věk

od

do

DRM

HRM

Jedn.

 

 

0D

1M

0,80

1,50

podíl

 

 

1M

1R

0,80

1,30

podíl

 

 

1R

100R

0,80

1,20

podíl

 

Provádíme:

Rutinně: pondělí až pátek

Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)

Statimově: statimové vyšetření

Dostupnost statimová: do 1hodiny od doručení materiálu

 

Poznámka

 

Index vyjadřuje poměr mezi časem vzorku a časem normální plazmy.

Stabilita se týká získané plazmy. Při heparinové léčbě je stabilita plazmy pouze 1 hod.

 

 

84

+ ASLO

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
Maximální doba pro doručení na PKBH: 3 hodiny při 20 °C
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 24 hodiny, při 4 – 8°C 1 týden, při -20°C 3 měsíce
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0R
18R
0
150
kU/l
 
 
18R
100R
0
200
kU/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: není statimové vyšetření

 

112

+ AST v séru (aspartátaminotransferáza v séru)

 

Odběrový systém: sklo nebo plast se separačním gelem a aktivátorem srážení
Materiál: krev
Maximální doba pro doručení na PKBH: 4 hodiny při 20 °C
 
Pokyny k odběru
Vadí větší fyzická námaha 24 hodin před odběrem.
 
Stabilita
Při 20 – 25°C 3 dny, při 4 – 8°C 1 týden, při -20°C 4 týdny
 
Referenční rozmezí
S
Věk
od
do
DRM
HRM
Jedn.
 
 
0D
1M
0,42
1,33
μkat/l
 
 
1M
1R
0,3
1,07
μkat/l
 
 
1R
15R
0,22
0,7
μkat/l
F
 
15R
100R
0,1
0,7
μkat/l
M
 
15R
100R
0,1
0,85
μkat/l
 
Provádíme:
Rutinně: pondělí až pátek
Dostupnost rutinní: v den doručení (odpoledne)
Statimově: statimové vyšetření
Dostupnost statimová: do 2 hodin od doručení materiálu

 

19

Nahoru