Aktuální informace

  • 09.08.2021

    ANTIGENNÍ TESTY a PROTILÁTKY COVID-19

    Provádíme ANTIGENNÍ TESTY a PROTILÁTKY COVID-19 bez rezervace a bez čekání na všech pracovištích. Rezervace je také možná.

Archiv aktualit

Newsletter

Po vyplnění e-mailu a přihlášení, budete dostávat důležité informace přímo do Vaší schránky.

O pracovišti

Pracoviště klinické biochemie a hematologie, s.r.o. (PKBH) je nestátní zdravotnické zařízení, které zahájilo svou činnost v r. 1993. Má centrální pracoviště na poliklinice v Olomouci, tř. Svobody 32, detašované pracoviště na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská 1183 a detašované pracoviště na poliklinice v Prostějově, Trávnická 2.

Laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou a pracuje v nich kvalifikovaný vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaný personál. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na činnostech spojených s laboratorními vyšetřovacími postupy, jsou vedeni k dodržování zásad správné laboratorní praxe.

Vysoká kvalita laboratorních vyšetření je zajišťována standardními operačními postupy a používáním kvalitních souprav IVD s CE značkou. Biologický materiál je identifikován pomocí čárových kódů.

PKBH se dlouhodobě úspěšně účastní pravidelných cyklů externí kontroly kvality organizovaných v ČR společností SEKK a Státním zdravotním ústavem.

Pracoviště je evidováno v Registru klinických laboratoří, je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR a je držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II. Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČSL JEP.

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro biochemii - Olomouc

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro hematologii - Olomouc

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - Rožnov

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II - Prostějov

 


Nahoru