Aktuální informace

  • 22.05.2023

    Vitamín D

    Nově je v naší laboratoři možno si nechat vyšetřit Vitamín D. Cena pro samoplátce včetně odběru a separace je 560 Kč. Dle MZČR: „Nedostatkem…

Archiv aktualit

Newsletter

Po vyplnění e-mailu a přihlášení, budete dostávat důležité informace přímo do Vaší schránky.

Ceník poskytovaných vyšetření

Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle  aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Ceník v PDF

Název vyšetřeníCena v Kč
Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) 128,-
Albumin v séru 16,-
ALP v séru (alkalická fosfatáza celková v séru) 19,-
ALT v séru (alaninaminotransferáza v séru) 19,-
AMS v moči (amyláza v moči) 38,-
AMS v séru (amyláza v séru) 38,-
ANA v séru (antinukleární protilátky) 362,-
Androstendion v séru 269,-
Anti-erytrocytární protilátky 202,-
Anti-Tg v séru (protilátky proti thyreoglobulinu v séru) 402,-
Anti-TPO v séru (protilátky proti thyreoidální peroxidáze v séru) 420,-
Anti-TSH receptor stimulující (TSI) v séru (stimulující protilátky proti TSH receptoru v séru) 594,-
Anti-tTG (protilátky proti tkáňové transglutamináze) 168,-
Apo A1 v séru (apolipoprotein A1 v séru) 207,-
Apo B v séru (apolipoprotein B v séru) 207,-
APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) 79,-
ASLO 114,-
AST v séru (aspartátaminotransferáza v séru) 19,-
Bilirubin celkový v séru 17,-
Bilirubin konjugovaný v séru (bilirubin přímý v séru) 16,-
BNP 859,-
Ca / kreatinin poměr v moči 38,-
Ca - odpad močí (vápník celkový - odpad močí) 20,-
Ca v séru (vápník celkový v séru) 20,-
CA 125 v séru (carbohydrate antigen 125 v séru) 534,-
CA 15-3 v séru (carbohydrate antigen 15-3 v séru) 534,-
CA 19-9 v séru (carbohydrate antigen 19-9 v séru) 534,-
CEA (karcinoembryonální antigen) 188,-
CK v séru (kreatinkináza v séru) 31,-
Clearance kreatininu 36,-
Cl - odpad močí (chloridy - odpad močí) 16,-
Cl v séru (chloridy v séru) 16,-
C-peptid v séru 197,-
CRP v séru (C - reaktivní protein v séru) 152,-
C3 složka komplementu v séru 171,-
C4 složka komplementu v séru 177,-
D-dimery 257,-
DHEAS v séru (dehydroepiandrosteron sulfát v séru) 149,-
Drogy v moči - panel 10 437,-
ENA (anti nukleosomy, Sm, Sm/RNP, SSA, SSB, Jo-1,Scl-70) 2 318,-
Estradiol v séru 204,-
Ferritin v séru 234,-
Fe v séru (železo v séru) 20,-
FSH v séru (follitropin v séru) 168,-
FW (sedimentace erytrocytů) 33,-
Glukóza - odpad močí 16,-
Glukóza v plazmě 16,-
Glukóza v séru 16,-
Glykovaný hemoglobin (HbA1C) 207,-
GMT v séru (gama-glutamyltransteráza v séru) 22,-
Hamburgerův sediment 32,-
HBsAg v séru 236,-
hCG v séru (total beta hCG v séru) 195,-
HIV Ab/Ag v séru 384,-
Homocystein v séru 498,-
Chloridy (Cl) 16,-
Cholesterol celkový v séru 24,-
Cholesterol HDL v séru 51,-
Cholesterol LDL v séru 62,-
IgA v séru (imunoglobulin A v séru) 171,-
IgE v séru (imunoglobulin E v séru) 358,-
IgG v séru (imunoglobulin G v séru) 174,-
IgM v séru (imunoglobulin M v séru) 176,-
K - odpad močí (draselný kation - odpad močí) 24,-
Kortizol – odpad močí 195,-
Kortizol v séru 195,-
Kreatinin - odpad močí 18,-
Kreatinin v séru 18,-
Krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů 67,-
Krevní obraz základní 27,-
Krevní skupina AB0Rh/D/kompletní 173,-
K - v séru (draselný kation v séru) 24,-
Kyselina listová (folát) 258,-
Kyselina močová (urát) - odpad močí 23,-
Kyselina močová (urát) v séru 23,-
LD v séru (laktátdehydrogenáza v séru) 23,-
LH v séru (lutropin v séru) 168,-
Li v séru (Lithium v séru) 28,-
Mg - odpad močí (hořčík celkový - odpad močí) 21,-
Mg v séru (hořčík celkový v séru) 21,-
Moč diabetická: glukóza + ketony 14,-
Moč chemicky a morfologicky 39,-
Myoglobin 300,-
Na - odpad močí (sodný kation - odpad močí) 22,-
Na v séru (sodný kation v séru) 22,-
Odběr kapilární krve 35,-
Odběr žilní krve u dítěte 76,-
Odběr žilní krve u dospělého 42,-
Okultní krvácení ve stolici 106,-
Orální glukózový toleranční test (oGTT) 2 hodnoty 196,-
Orální glukózový toleranční test (oGTT) 3 hodnoty 272,-
P – odpad močí (fosfáty anorganické – odpad močí) 18,-
Progesteron v séru 184,-
Prolaktin v séru 178,-
Proteiny - odpad močí 16,-
Proteiny v séru 16,-
Protrombinový (tromboplastinový) test – INR 85,-
Protrombinový (tromboplastinový) test - ratio 85,-
PSA celkový v séru (prostatický specifický antigen celkový v séru) 263,-
PSA - volný v séru (PSA - volná frakce v séru) 396,-
PTH intaktní v séru (parathormon, parathyrin intaktní v séru) 567,-
P v séru (fosfáty anorganické v séru) 18,-
17 – OH progesteron v séru 186,-
Retikulocyty 52,-
RF (Revmatoidní faktor) 114,-
Sedimentace erytrocytů 29,-
Separace séra 18,-
SHBG v séru (vazebný globulin pro pohlavní steroidní hormony) 271,-
Testosteron volný v séru 315,-
Testosteron v séru 184,-
Transferin v séru 169,-
Triacylglyceroly v séru 29,-
Troponin I 991,-
TSH (tyreotropin) v séru 181,-
Tyreoglobulin v séru 270,-
T3 celkový v séru (trijodtyronin celkový v séru) 138,-
T3 volný v séru (trijodtyronin volný v séru) 190,-
T4 celkový v séru (tyroxin celkový v séru) 138,-
T4 volný v séru (tyroxin volný v séru) 189,-
Urea - odpad močí (močovina – odpad močí) 19,-
Urea v séru (močovina v séru) 19,-
Vitamin B12 v séru (Cyanokobalamin v séru) 260,-
Vitamín D v séru (25-hydroxyvitamín D v séru) 500,-
Vazebná kapacita železa v séru 80,-

Nahoru