Aktuální informace

  • 26.05.2018

    PKBH, s.r.o. je v souladu s GDPR

    PKBH,s.r.o. uvedlo s účinností od 25.5.2018 své postupy ochrany a zpracování osobních údajů do souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady GDPR.…

Archiv aktualit

Newsletter

Po vyplnění e-mailu a přihlášení, budete dostávat důležité informace přímo do Vaší schránky.

Ceník poskytovaných vyšetření

Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle  aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Ceník v PDF

Název vyšetřeníCena v Kč
Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) 127,-
Albumin v séru 15,-
ALP v séru (alkalická fosfatáza celková v séru) 18,-
ALT v séru (alaninaminotransferáza v séru) 18,-
AMS v moči (amyláza v moči) 37,-
AMS v séru (amyláza v séru) 37,-
ANA v séru (antinukleární protilátky) 352,-
Androstendion v séru 264,-
Anti-erytrocytární protilátky 183,-
Anti-Tg v séru (protilátky proti thyreoglobulinu v séru) 396,-
Anti-TPO v séru (protilátky proti thyreoidální peroxidáze v séru) 414,-
Anti-TSH, TRAK v séru (protilátky proti TSH receptorům v séru) 588,-
Anti-tTG (protilátky proti tkáňové transglutamináze) 168,-
Apo A1 v séru (apolipoprotein A1 v séru) 205,-
Apo B v séru (apolipoprotein B v séru) 205,-
APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) 77,-
ASLO 111,-
AST v séru (aspartátaminotransferáza v séru) 18,-
Bilirubin celkový v séru 16,-
Bilirubin konjugovaný v séru (bilirubin přímý v séru) 15,-
BNP 853,-
Ca / kreatinin poměr v moči 38,-
Ca - odpad močí (vápník celkový - odpad močí) 19,-
Ca v séru (vápník celkový v séru) 19,-
CA 125 v séru (carbohydrate antigen 125 v séru) 528,-
CA 15-3 v séru (carbohydrate antigen 15-3 v séru) 528,-
CA 19-9 v séru (carbohydrate antigen 19-9 v séru) 528,-
CEA (karcinoembryonální antigen) 182,-
CK v séru (kreatinkináza v séru) 30,-
Clearance kreatininu 34,-
Cl - odpad močí (chloridy - odpad močí) 15,-
Cl v séru (chloridy v séru) 15,-
C-peptid v séru 192,-
CRP v séru (C - reaktivní protein v séru) 149,-
C3 složka komplementu v séru 168,-
C4 složka komplementu v séru 174,-
D-dimery 254,-
DHEAS v séru (dehydroepiandrosteron sulfát v séru) 146,-
Drogy v moči - panel 10 429,-
Drogy v moči - panel 6 210,-
ENA (anti nukleosomy, Sm, Sm/RNP, SSA, SSB, Jo-1,Scl-70) 1 219,-
Estradiol v séru 199,-
Ferritin v séru 229,-
Fe v séru (železo v séru) 19,-
FSH v séru (follitropin v séru) 163,-
FW (sedimentace erytrocytů) 28,-
Glukóza - odpad močí 15,-
Glukóza v plazmě 15,-
Glukóza v séru 15,-
Glykovaný hemoglobin (HbA1C) 205,-
GMT v séru (gama-glutamyltransteráza v séru) 21,-
Hamburgerův sediment 31,-
HBsAg v séru 236,-
hCG v séru (total beta hCG v séru) 188,-
HIV Ab/Ag v séru 384,-
Homocystein v séru 482,-
Chloridy (Cl) 15,-
Cholesterol celkový v séru 23,-
Cholesterol HDL v séru 50,-
Cholesterol LDL v séru 60,-
IgA v séru (imunoglobulin A v séru) 168,-
IgE v séru (imunoglobulin E v séru) 221,-
IgG v séru (imunoglobulin G v séru) 171,-
IgM v séru (imunoglobulin M v séru) 174,-
K - odpad močí (draselný kation - odpad močí) 22,-
Kortizol – odpad močí 189,-
Kortizol v séru 189,-
Kreatinin - odpad močí 17,-
Kreatinin v séru 17,-
Krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů 65,-
Krevní obraz základní 26,-
Krevní skupina AB0Rh/D/kompletní 163,-
K - v séru (draselný kation v séru) 22,-
Kyselina listová (folát) 252,-
Kyselina močová (urát) - odpad močí 22,-
Kyselina močová (urát) v séru 22,-
LD v séru (laktátdehydrogenáza v séru) 22,-
LH v séru (lutropin v séru) 163,-
Mg - odpad močí (hořčík celkový - odpad močí) 20,-
Mg v séru (hořčík celkový v séru) 20,-
M - komponenta (monoklonální komponenta, paraprotein) 61,-
Moč diabetická: glukóza + ketony 13,-
Moč chemicky a morfologicky 35,-
Myoglobin 294,-
Na - odpad močí (sodný kation - odpad močí) 20,-
Na v séru (sodný kation v séru) 20,-
Odběr kapilární krve 30,-
Odběr žilní krve u dítěte 66,-
Odběr žilní krve u dospělého 37,-
Okultní krvácení ve stolici 61,-
Orální glukózový toleranční test (oGTT) 2 hodnoty 180,-
Orální glukózový toleranční test (oGTT) 3 hodnoty 240,-
Paraprotein 61,-
P – odpad močí (fosfáty anorganické – odpad močí) 17,-
Progesteron v séru 179,-
Prolaktin v séru 172,-
Proteiny - odpad močí 15,-
Proteiny v séru 15,-
Protrombinový (tromboplastinový) test – INR 84,-
Protrombinový (tromboplastinový) test - ratio 84,-
PSA celkový v séru (prostatický specifický antigen celkový v séru) 256,-
PSA - volný v séru (PSA - volná frakce v séru) 394,-
PTH intaktní v séru (parathormon, parathyrin intaktní v séru) 562,-
P v séru (fosfáty anorganické v séru) 17,-
17 – OH progesteron v séru 184,-
Retikulocyty 47,-
RF (Revmatoidní faktor) 111,-
Sedimentace erytrocytů 28,-
Separace séra 17,-
SHBG v séru (vazebný globulin pro pohlavní steroidní hormony) 265,-
Testosteron volný v séru 311,-
Testosteron v séru 179,-
Transferin v séru 167,-
Triacylglyceroly v séru 28,-
Troponin I 988,-
TSH (tyreotropin) v séru 176,-
Tyreoglogulin v séru 265,-
T3 celkový v séru (trijodtyronin celkový v séru) 133,-
T3 volný v séru (trijodtyronin volný v séru) 184,-
T4 celkový v séru (tyroxin celkový v séru) 133,-
T4 volný v séru (tyroxin volný v séru) 183,-
Urea - odpad močí (močovina – odpad močí) 18,-
Urea v séru (močovina v séru) 18,-
Vitamin B12 v séru (Cyanokobalamin v séru) 253,-
Vazebná kapacita železa v séru 78,-

Nahoru